Jesteś tutaj

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał!

Czesław H. Tomaszewski SJ
14.04.2017

Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. 
Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał (Mt 28, 5-6).

Oto punkt kulminacyjny Ewangelii! Dobra Nowina w pełnym tego słowa znaczeniu: Jezus, którego ukrzyżowano, który umarł i który został złożony w grobie, prawdziwie zmartwychwstał! Jego grób pozostał pusty! To wydarzenie jest podstawą naszej wiary i nadziei. Przez wiarę i przyjęcie zmartwychwstałego Pana rozpoczęliśmy nowe życie według Jego wskazań i pouczeń Ewangelii. Naczelnym prawem tego nowego sposobu życia jest prawo miłości Boga oraz miłosiernej miłości bliźniego. Miłości wszystkich, bez wyjątku, bo każda istota ludzka to siostra lub brat naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a tym samym każdego z nas. Niezależnie od koloru skóry, języka, mentalności, statusu społecznego, pochodzenia czy wieku, każdego człowieka mam kochać jak samego Pana. Także tego jeszcze nienarodzonego i tego u kresu ziemskiej wędrówki, chorego czy niedołężnego.

Doświadczenie nowego życia w Chrystusie Zmartwychwstałym nie jest darem tylko dla wybranych, ale dla wszystkich, bez wyjątku. Po Zmartwychwstaniu Pan Jezus spotyka się z uczniami i wysyła ich, by wszystkim narodom na całej ziemi zanieśli wielkanocne orędzie o zbawieniu. Dzisiaj zmartwychwstały Pan posyła także nas, mówiąc: idźcie do współczesnego świata i zanieście mu moje orędzie, które sami przyjęliście. Głoście, że za wszystkich umarłem na krzyżu i zmartwychwstając, pokonałem śmierć, aby wszyscy mogli żyć na wieki. Głoście, że wszystkich kocham i pragnę mieć u siebie, wszystkim pragnę dać szczęście, o którym nawet nie śnili.

Szanowni Państwo, Drodzy Dobroczyńcy i Przyjaciele Misji

Święta Wielkanocne jak co roku stają się okazją do głębszej zadumy i refleksji nad tajemnicami odkupienia. Dają także sposobność do zastanowienia się nad tym, jak naprawdę wygląda nasze życie w tym najważniejszym wymiarze: osobistej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Są okazją, by zadać sobie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć: Jakie jest moje życie w odniesieniu do wielkanocnego orędzia, które ponownie przypomina mi Kościół? Czy w moim życiu na co dzień jestem wiernym świadkiem Ewangelii Chrystusa? Czy moją postawą, słowem i czynem pociągam innych do Chrystusa?

Życzę Czcigodnym Państwu, aby Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa przyniosła radość i napełniła Państwa serca pokojem. Niech Zmartwychwstały Pan dodaje Wam odwagi, oświeca umysły, umacnia wolę, byśmy wszyscy chcieli i potrafili głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę o Chrystusowym Zmartwychwstaniu. Sami przecież ją przyjęliśmy. Ona nas dzisiaj wewnętrznie przemienia. Idźmy i odważnie ją głośmy naszym bliźnim: słowem i poprzez uczynki miłosierdzia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie z nami przez cały czas! Pokornie Go prośmy, by umacniał nas na drodze czynienia dobra w świecie, a Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka naszego Pana, niech zawsze będzie z nami i nieustannie oręduje za nami u tronu swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wesołego Alleluja!