Jesteś tutaj

Zakończenie konkursu literackiego "Polski Samarytanin"

(red.)
23.09.2017

Młodzi pisarze i publicyści, czyli podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Polski Samarytanin - bł. Jan Beyzym"

Ogłoszony w czternastym numerze naszego pisma konkurs dla uczniów spotkał się z zainteresowaniem wśród szkół z południowej Polski. Najwięcej prac przygotowali uczniowie z Krakowa, ale także ze Świętochłowic, Budzowa, Sułkowic, Krzywaczki i Libiąża. Już teraz na wstępie serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom odwagi podjęcia trudu przygotowania się do udziału w konkursie, a następnie opracowania pracy literackiej! Dziękujemy i gratulujemy Nauczycielom i Opiekunom Uczestników, którzy zmotywowali i wspierali uczniów – Państwa praca to misja na miarę budowy szpitala w Maranie!

Przypomnijmy: uczniowie szkół podstawowych przygotowywali karty z pamiętnika. Nadesłane prace urzekały oryginalnością ujęcia tematu, kreatywnością autorskich rysunków czy pomysłowością w udekorowaniu pamiętnika oraz starannością w przygotowaniu rękopisu. Poniżej informacje jury konkursu.

LAUREACI KONKURSU W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce ex aequo: Adam Nartowski, "Polska w Afryce", Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima  w Krakowie, opiekun: Bernadeta Świerzewska
I miejsce ex aequo: Marcelina Łuczak, "Człowiek, który nie znał granic miłości...", Grupa oazowa Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, opiekun: Elżbieta Fidelus
II miejsce: Martyna Baster, "Pamiętnik wierszem pisany z serca Marany", Szkoła Podstawowa nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  w Krakowie, opiekun: Aldona Rumińska-Szalska.
III miejsce: Marcin Skwara, "Moje wspomnienia o kochanym Ojcu Janie Beyzymie", Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach, opiekun: Agnieszka Banasiak.

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE (kolejność alfabetyczna)

Patrycja Kiełbus, "Zmieniaj świat  z miłością", Grupa oazowa Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, opiekun: Elżbieta Fidelus.
Anna Malina, "W ramionach Matki", Grupa oazowa Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, opeikun: Elżbieta Fidelus.
Dagmara Masiuda, "Śpiewnik z Janem Beyzymem", Szkoła Podstawowa nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie, opiekun: Aldona Rumińska-Szalska.
Amelia Mlak, "Misjonarz to zawód czy powołanie...", Grupa oazowa Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, opiekun: Elżbieta Fidelus.
Jolanta Mosurek, "Pamiętnik z Janem Beyzymem", Szkoła Podstawowa nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie, opiekun: Aldona Rumińska-Szalska.
Joanna Teister, "Bliskie spotkanie z Madagaskarem", Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach, opiekun: Agnieszka Banasiak
Antoni Zakrzewski, "Pamiętnik Mutombo", Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie, opiekun: Agnieszka Goch.
Marek Ząbek, "Mój sennik z Janem Beyzymem", Szkoła Podstawowa nr 105  im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie, opiekun: Aldona Rumińska-Szalska.

LAUREATOM, WYRÓŻNIONYM ORAZ ICH OPIEKUNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Uczniowie starsi, inspirując się biografią, działalnością lub miejscami związanymi z ojcem Janem Beyzymem – bohaterem konkursu, pisali opowiadania lub reportaże. Nadesłane opowiadania zaskakiwały pomysłowością w budowaniu fabuły i sposobem wykorzystania czy wprowadzenia do opowieści biografii o. Beyzyma. Wśród prac konkursowych były opowiadania współczesne, pisane w narracji odbohaterskiej czy z wykorzystaniem różnych zabiegów kompozycyjnych. Jury oczywiście uszanowało pełną niezależność autora-twórcy do kreowania świata przedstawionego, jednak w kilku przypadkach realistyczne opowiadania zawierały poważne błędy rzeczowe, wynikające z błędnie przedstawionych okoliczności historycznych czy kulturowych. Niestety takie prace nie spełniały wymagań swojego gatunku. Zdecydowanie mniej uczniów podjęło się napisania reportażu. Przypomnijmy: reportaż to wypowiedź z pogranicza literatury i publicystyki, charakteryzuje go przede wszystkim rzetelność i wnikliwość w opisie tematu; obiektywizm autora, wykorzystywanie i powoływanie się na różne źródła informacji, funkcjonalna kompozycja. Nadesłane reportaże to przykłady wnikliwej lektury materiałów źródłowych i pomysłowości na ich wykorzystanie w tekście.

Konkurs dla tej grupy uczniów odbywał się w dwóch etapach. Po lekturze nadesłanych opowiadań i reportaży jury zakwalifikowało 10 prac do etapu drugiego. Zgodnie z regulaminem zadaniem finalisty było przygotowanie krótkiego, amatorskiego nagrania filmowego, w czasie którego odczytuje przed swoją publicznością fragmenty pracy. Także w tym etapie uczniowie zaskakiwali: otrzymaliśmy nagranie przygotowane w szkolnej bibliotece, specjalnie udekorowanej sali szkolnej, w domowym zaciszu czy w kościele. Odczytywane przez autorów teksty były często stosownie interpretowane głosem, sprzyjały słuchaniu, niestety w niektórych emocje towarzyszące nagrywaniu przeszkadzały bardzo, prowadząc do czytania pośpiesznego czy z poważnymi błędami wymowy. Jako jury konkursu mamy ogromną nadzieję, że zdobyta wiedza i wyzwolone emocje nie tylko posłużą popularyzacji wiedzy na temat bł. Jana Beyzyma, ale także przyczynią się do rozwijania odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby otoczenia.

LAUREACI KONKURSU W KATEGORII GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce ex aequo: Jakub Szlachcic, "Żołnierz", Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu, opiekun: Lucyna Twardowska.
I miejsce ex aequo: Anna Kordaszewska, "Jak zwykły człowiek…", Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, opiekun: Agata Skotniczna.
II miejsce: Karolina Żurek, "Moja historia - Ojciec Beyzym", Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach, opiekun: Maciej Matoga.
III miejsce ex aequo: Kamila Dybeł, "Ojciec Jan Beyzym - pokorny pielęgniarz chorych", Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce, opiekun: Maciej Matoga.
III miejsce ex aequo: Wiktoria Maślanka, "Podróże i wiara – misja DOBRO", VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, opiekun: Piotr Pikuła.

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE W KATEGORII GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (kolejność alfabetyczna)

Alicja Matyjewicz, "Lekarze ludzkich dusz", VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, opiekun: Piotr Pikuła.
Wiktoria Omachel, "Michał z malgaskiego lasu", VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, opiekun: Piotr Pikuła.

GRATULUJEMY! Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym"