Jesteś tutaj

6 I 2018: Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

(red.)
03.01.2018

6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, obchodzony jest w naszym kraju także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W związku z tym w kościołach w całej Polsce organizowane są tego dnia zbiórki na misje, z których dochód zostanie przekazany na Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz pomoc misjonarzom. W swoich modlitwach i gestach hojności pamiętajmy o polskich misjonarkach i misjonarzach niosących Dobrą Nowinę i pomoc wielu ludziom na całym świecie.

Biskup Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w wydanym z tej okazji komunikacie mówi: „Cieszy nas, że 2032 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje w 97 krajach misyjnych. Są obecni w dalekiej Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na zimnej Alasce. Misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię i formują wspólnoty wiary, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą. Pomagają ubogim, bezdomnym, wykluczonym ze względu na pochodzenie i brak wykształcenia. Często stają wobec konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet otwartą wojnę. Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. Troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, trwając w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi”.

Tu można znaleźć cały tekst komunikatu.